3 maja 2022

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Termin realizacji projektu: 
od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych skierowanych do Rodzin (rodzice + co najmniej 1 dziecko) zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia sportowe:
– jazda konna
– nordic walking
– karate
– marszobiegi
– gimnastyka sportowa

Celem głównym zadania jest upowszechnianie i wykorzystanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych walorów sportu; zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa; tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego; przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz patologii społecznej; rozwijanie aktywności fizycznej osób starszych, integracji międzypokoleniowej. Ponadto realizacja zadania ma na celu inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez osoby wykwalifikowane i doświadczone, zajęcia jeździeckie prowadzone będą na koniach, które są specjalnie wyszkolone i przygotowane do zajęć jeździeckich na każdym poziomie zaawansowania.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: ukjpromyk@gmail.com
lub złożenie w biurze projektu osobiście, lub przesłanie pocztą.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!