Każda osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu proszona jest o wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz do opłacania składek członkowskich.

Zgodnie ze Statutem Klubu, a także uchwałą Walnego Zebrania Członków – ustalono składkę członkowską w wysokości

20 zł rocznie.

Składki prosimy wpłacać gotówką w kasie Klubu lub na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
98 1750 0012 0000 0000 2330 8312

Środki uzyskane ze składek są przeznaczane na realizację celów statutowych Klubu, dofinansowanie szkoleń, zawodów oraz wyjazdów na zawody.