Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK” to wspólne dzieło członków, darczyńców i partnerów Stowarzyszenia. Razem tworzymy dzieciom i młodzieży warunki rozwoju, inwestując tym samym w kondycję społeczeństwa obywatelskiego.

Koncentrujemy się na długoterminowych celach i kompleksowej pomocy – budowanej na trzech filarach: wychowaniu, sporcie oraz terapii. Mamy aspiracje i z pełnym zaangażowaniem pracujemy nad tym, by w dziedzinie pracy społecznej być liderem na skalę ogólnopolską. Wysoka jakość pomocy, którą niesiemy, jest wyrazem szacunku zarówno dla tych, którym jest udzielana, jak i dla wszystkich, którzy wspierają naszą działalność. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy podopiecznym nowoczesną, przyjazną przestrzeń i wdrażamy nowatorskie, wychodzące naprzeciw zmianom społecznym metody pracy z młodzieżą.

Efektywna pomoc wymaga współdziałania. Połączenie wiedzy i profesjonalizmu członków Klubu ze wsparciem władz lokalnych, oraz szczodrością prywatnych darczyńców i partnerów pozwala osiągać znakomite efekty. Beneficjentami tych działań są nie tylko ci, którym bezpośrednio udzielana jest pomoc. Jesteśmy nimi my wszyscy – zaangażowanie w działalność na rzecz dzieci i młodzieży kształtuje w nas wrażliwość społeczną i poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo, które tworzymy. Zaangażuj się! Dołącz do grona naszych darczyńców!

Wpłać na konto

Każda pomoc, bez względu na skalę, ma dla nas znaczenie. UKJ „PROMYK” jest organizacją non-profit, to inicjatywa społeczna nastawiona nie na zysk, ale na skuteczną pomoc i tworzenie silnych społeczności młodzieżowych. Zaangażowanie darczyńców trudno przecenić. Każda wpłata to dla nas dowód zaufania, który rodzi zobowiązanie i motywuje do prężnej pracy.

RACHUNEK BANKOWY:  98 1750 0012 0000 0000 2330 8312

UKJ „PROMYK” to nasze wspólne przedsięwzięcie! Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w potencjał, talenty i rozwój młodych ludzi. Za kilka lat to oni wezmą odpowiedzialność za wiele prywatnych przedsiębiorstw i kierunek polityki państwowej. Czy będą do tej roli właściwie przygotowani? Wspólnie możemy zapewnić im optymalne warunki rozwoju. Z partnerami współpracujemy na wielu płaszczyznach, a charakter i formę współpracy ustalamy indywidualnie. Prowadź biznes społecznie odpowiedzialny! Zostań naszym partnerem!

Ktoś kiedyś powiedział:

Oceany istnieją z niezliczonej ilości kropel;
W jedności jest ogromna siła;
Gdyby nie grosze, miliony nie mogłyby istnieć!

dlatego nawet najmniejsza przekazana kwota będzie dla nas dużą pomocą,
za którą jesteśmy bardzo wdzięczni.