Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK

w Albigowej

Uczniowski Klub Jeździecki ,,PROMYK” jest stowarzyszeniem sportowym podległym pod Ministerstwo Sportu, zarejestrowany jest w Starostwie Powiatowym w Łańcucie. Jako UKJ ,,PROMYK” posiada statut oraz regulamin, który określa jakie warunki trzeba spełnić aby należeć do klubu, jednym z głównych warunków jest to, że aby należeć do UKJ „PROMYK” trzeba być prawdziwym miłośnikiem jeździectwa i koni, być otwartym na wiedzę o zasadach jazdy konnej, opieki i pielęgnacji koni, wykazywać się zaangażowaniem w działalność klubu oraz godnie go reprezentować na zewnątrz.

Celem klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkółki Jeździeckiej „PROMYK”. Klub angażuje wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności ruchowej związanych z końmi. Członkowie klubu reprezentują barwy klubu na imprezach sportowych i zawodach jeździeckich.

Ponadto celem klubu jest również kształtowanie pozytywnych  cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w codziennych zajęciach klubu związanych z opieką nad końmi oraz w organizowanych zajęciach sportowych.