1 października 2017

UWAGA KLUBOWICZE!
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA JEŹDZIECKIE!!


Termin realizacji projektu: od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest branie czynnego udziału w działalności Klubu i terminowe opłacenie składek członkowskich:)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Formularz zgłoszeniowy prosimy złożyć w siedzibie Klubu osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem: ukjpromyk@gmail.com

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.