10 sierpnia 2023

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU „MOJA RODZINA AKTYWNA I NA SPORTOWO”

Projekt skierowany do rodzin zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Głównym założeniem projektu jest wsparcie i poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych rodzinom z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi jak również zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty rodzinnej aktywności (sportowej, turystycznej) i podkreślenie jej znaczenia dla wzajemnej integracji i budowania relacji rodzinnych. Zaplanowane zajęcia i warsztaty w ramach niniejszego projektu są bardzo różnorodne, ma to na celu zainteresowanie i dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz ukazania rodzicom dużego zakresu możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu co w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia więzi i polepszenia relacji rodzinnych a co za tym idzie reintegracji rodzin.

Termin realizacji projektu: 15.08.2023 r. – 15.12.2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.