1 stycznia 2014

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH HIPOTERAPEUTYCZNYCH

Termin realizacji projektu: od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat – z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Projekt ten ma również na celu zapoznanie uczestników ze światem koni, wzbogaci ich wiedzę o szereg pojęć i umiejętności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
– hipoterapii,
– terapeutycznego kontaktu z końmi,
– gimnastyki leczniczej na koniu.


Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych hipoterapeutów, na specjalnie wyszkolonych koniach.

Zajęcia odbywać się będą:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy

2.     Regulamin Uczestnictwa w Projekcie 

 złożone do dnia 15.02.2014 r. w biurze projektu osobiście lub przesłane pocztą.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się w dniu 23 lutego (niedziela) o godz. 13.00  w UKJ „PROMYK” 37-122 Albigowa 300
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.


Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się w dniu 22 lutego (sobota) o godz. 13.00  w PRZEDSZKOLE Nr 1, Plac Zwycięstwa 2, 
32-590 Libiąż

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.