20 kwietnia 2023

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII
W RAMACH PROJEKTU „KOŃ – WSZECHSTRONNY REHABILITANT CIAŁA I DUCHA. Edycja VIII”

Termin realizacji projektu: 
od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Liczba godzin wsparcia:
20 godzin (40 zajęć) dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej tych osób.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
– hipoterapii,
– terapeutycznego kontaktu z końmi,
– gimnastyki leczniczej na koniu,
– psychopedagogicznej jazdy konnej.

Zajęcia odbywać się będą w czterech województwach:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „HIPOLAND”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
www.hipoland.com.pl

Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
woj. śląskie
www.zbroslawice.info.pl

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: konwszechstronny@gmail.com
lub złożyć w biurze projektu osobiście, lub przesłać pocztą.

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem nie będzie brane pod uwagę.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Udział rodzica/opiekuna w spotkaniu organizacyjnym jest OBOWIĄZKOWE.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Informacje o projekcie:
Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK
tel. kom. 669 486 789
Koordynator Projektu: Alina Goldmann
e-mail: ukjpromyk@gmail.com
www.ukjpromyk.pl