1 stycznia 2019


Projekt współfinansowany ze środków PFRON

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Termin realizacji projektu:
od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 18 lat – z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
– hipoterapii,
– terapeutycznego kontaktu z końmi,
– gimnastyki leczniczej na koniu.

Zajęcia odbywać się będą w czterech województwach:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „HIPOLAND”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie

www.hipoland.com.pl

Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
woj. śląskie

www.zbroslawice.info.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

2.     Regulamin Uczestnictwa w Projekcie – POBIERZ

3.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

złożone w biurze projektu osobiście, przesłane pocztą lub e-mailem: ukjpromyk@gmail.com

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.