30 stycznia 2018
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Łańcut

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE TRENINGI JEŹDZIECKIE

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Łańcut. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie technik jeździeckich oraz nauka jazdy konnej.

Termin realizacji projektu: od 30 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zadanie ma charakter promujący kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców gminy Łańcut, a w szczególności popularyzację jeździectwa.

Uczestnicy projektu: osoby zamieszkałe na terenie gminy Łańcut.

Ilość zajęć na osobę: 10.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów jeździectwa.

Zajęcia odbywać się będą w

Szkółce Jeździeckiej „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie

www.sjpromyk.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

(Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli zawodnicy UKJ Promyk)

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

2.    Regulamin Uczestnictwa w Projekcie – POBIERZ

złożone w biurze projektu osobiście lub przesłane e-mailem, pocztą. 

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.