1 marca 2016

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Łańcut

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE TRENINGI JEŹDZIECKIE!!

Termin realizacji projektu: od 01 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych treningów jeździeckich – skokowych oraz ujeżdżeniowych z myślą o wszystkich, którzy bez względu na wiek czy umiejętności, pragną poznać ten piękny i coraz bardziej popularny sport. Głównym celem szkolenia jest nauka jazdy konnej oraz doskonalenie technik jeździeckich.

Zadanie ma charakter promujący kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców gminy Łańcut, a w szczególności popularyzację jeździectwa.

Uczestnicy projektu: osoby zamieszkałe na terenie gminy Łańcut.

Ilość zajęć na osobę: 15.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów jeździectwa.

Zajęcia odbywać się będą:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy
2.    Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

złożone do dnia 10.03.2016 r. w biurze projektu osobiście lub przesłane e-mailem, pocztą.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na nr telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.