2 stycznia 2024

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE TRENINGI JEŹDZIECKIE
W RAMACH PROJEKTU „JEŹDZIECTWO BEZ BARIER”

Termin realizacji projektu: 
– I. okres od 2024-01-01 do 2025-03-31,
– II. okres od 2025-04-01 do 2026-03-31,
– III. okres od 2026-04-01 do 2027-03-31.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych treningów jeździeckich skierowanych do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej tych osób.

Zajęcia odbywać się będą w ośrodku jeździeckim w Albigowej k/Łańcuta.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: jezdziectwobezbarier@gmail.com
lub złożyć w biurze projektu osobiście, lub przesłać pocztą.

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem nie będzie brane pod uwagę.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Udział uczestnika/rodzica/opiekuna w spotkaniu organizacyjnym jest OBOWIĄZKOWE.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Informacje o projekcie:
Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK
tel. kom. 669 486 789
Koordynator Projektu: Alina Goldmann
e-mail: jezdziectwobezbarier@gmail.com
www.ukjpromyk.pl