1 czerwca 2017

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego –
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA JAZDY KONNEJ

Termin realizacji projektu: od 01 czerwca do 15 grudnia 2017 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć psychopedagogicznej jazdy konnej skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat – z terenu powiatu łańcuckiego i rzeszowskiego – woj. podkarpackiego.

Na jednego uczestnika przypada 44 godz. zajęć w ciągu całego okresu trwania projektu.

Celem głównym zadania jest wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wskazywanie form aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i pasje. 

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

Zajęcia odbywać się będą:

Szkółka Jeździecka „Promyk”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie

www.sjpromyk.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

Formularz zgłoszeniowy

złożony w biurze projektu osobiście lub przesłany e-mailem, pocztą.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Spotkanie organizacyjne z osobami zakwalifikowanymi do projektu odbędzie się w dniu 30 czerwca (piątek) o godz. 15:00  w UKJ „PROMYK” 37-122 Albigowa 300

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!