1 października 2014

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

„Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko,
jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie
 i niekomfortowo
próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.”

Brian Tracy

Zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty HIPOTERAPEUTYCZNE
w ramach projektu pn. „HIPOTERAPIA – chcemy pomagać”

Termin realizacji projektu: od 08 października do 30 listopada 2014 r.

 PROJEKT SKIEROWANY DO (osoby od 15 lat):

– RODZICÓW

– REHABILITANTÓW

– LEKARZY

– PSYCHOLOGÓW

– WOLONTARIUSZY

– ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRACĄ Z DZIEĆMI

W PROGRAMIE: Wykłady, warsztaty, konsultacje prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin z wieloletnim doświadczeniem. Warsztaty mają na celu nabycie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi na zajęciach hipoterapii wykorzystując behawioralną metodę terapii. Teorię i praktykę zajęć poprowadzą wykwalifikowani specjaliści pracujący z pasją i zaangażowaniem, posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe, których umiejętności są stale doskonalone. Działania zawarte w projekcie  dodatkowo przysłużyć mają zwiększeniu integracji społecznej, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w społeczności.

Zakres tematyczny:

BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY:

 • definicja hipoterapii,
 • schorzenia rehabilitowane hipoterapią,
 • wskazania i przeciwwskazania do zajęć hipoterapii,
 • predyspozycje do zawodu hipoterapeuty,
 • BHP i organizacja pracy ośrodka hipoterapii,
 • sposoby prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • metodyka prowadzenia zajęć,
 • koń w hipoterapii,
 • zajęcia praktyczne: dobór ćwiczeń, sposoby asekuracji, dyskusja, pytania.

  Ilość spotkań: 6.

BLOK MEDYCZNY:

 • anatomia człowieka,
 • podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania,
 • podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

  Ilość spotkań: 2.

      BLOK REHABILITACYJNY:

 • inne rodzaje rehabilitacji,
 • rodzaje i stopnie niepełnosprawności,
 • wady postawy i możliwości korygowania poprzez hipoterapię i psychopedagogiczną jazdę konną,
 • schorzenia rehabilitowane hipoterapią.

  Ilość spotkań: 2.

      BLOK HIPOLOGICZNY:

 • utrzymanie koni, choroby koni, podstawy profilaktyki weterynaryjnej,
 • wady postawy u koni i ich wpływ na użytkowanie konia do hipoterapii,
 • wybór konia do hipoterapii, popularne rasy,
 • przygotowanie i wyposażenie konia do zajęć hipoterapii, sprzęt i pomoce hipoterapeutyczne,
 • podstawy teorii jazdy konnej.

  Ilość spotkań: 2.

Zajęcia odbywać się będą w październiku i listopadzie 2014 roku – w każdą sobotę i niedzielę od godz. 8:00 – 16:00, ogółem w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 96. godzin zajęć. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300 k/Łańcuta

UWAGA!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 października 2014 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

ZAPISY I INFORMACJE:

Biuro Projektu

Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK“
37-122 Albigowa 300  k/Łańcuta
tel. 669 486 789
e-mail: ukjpromyk@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN

HARMONOGRAM:

Spotkanie organizacyjne – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

11.10.2014 r. /sobota/ godz. 8:00 – 13:00

Cykl warsztatów w podziale na bloki tematyczne

12.10.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

18.10.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

19.10.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00

25.10.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

26.10.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00

08.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

09.11.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

15.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

16.11.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

22.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

23.11.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

29.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

Spotkanie podsumowujące

30.11.2014 r. /niedziela/ godz. 8:00 – 13:00