21 lutego 2021

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

„Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać tylko,
jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie
 i niekomfortowo
próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.”

Brian Tracy

 Zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty HIPOTERAPEUTYCZNE
w ramach projektu pn. „HIPOTERAPIA – chcemy pomagać”

Termin realizacji projektu: od 08 października do 30 listopada 2014 r.

 PROJEKT SKIEROWANY DO (osoby od 15 lat):

– RODZICÓW

– REHABILITANTÓW

– LEKARZY

– PSYCHOLOGÓW

– WOLONTARIUSZY

– ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRACĄ Z DZIEĆMI

W PROGRAMIE:Wykłady, warsztaty, konsultacje prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin z wieloletnim doświadczeniem. Warsztaty mają na celu nabycie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi na zajęciach hipoterapii wykorzystując behawioralną metodę terapii. Teorię i praktykę zajęć poprowadzą wykwalifikowani specjaliści pracujący z pasją i zaangażowaniem, posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe, których umiejętności są stale doskonalone. Działania zawarte w projekcie  dodatkowo przysłużyć mają zwiększeniu integracji społecznej, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w społeczności.

Zakres tematyczny:

      BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY:

      – definicja hipoterapii,

      – schorzenia rehabilitowane hipoterapią,

      – wskazania i przeciwwskazania do zajęć hipoterapii,

      – predyspozycje do zawodu hipoterapeuty,

      – BHP i organizacja pracy ośrodka hipoterapii,

      – sposoby prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,

      – metodyka prowadzenia zajęć,

      – koń w hipoterapii,

      – zajęcia praktyczne: dobór ćwiczeń, sposoby asekuracji, dyskusja, pytania.

Ilość spotkań: 6.

      BLOK MEDYCZNY:

      – anatomia człowieka,

      – podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania,

      – podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię,

      – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Ilość spotkań: 2.

      BLOK REHABILITACYJNY:

      – inne rodzaje rehabilitacji,

      – rodzaje i stopnie niepełnosprawności,

      – wady postawy i możliwości korygowania poprzez hipoterapię i psychopedagogiczną jazdę konną,

      – schorzenia rehabilitowane hipoterapią.

Ilość spotkań: 2.

      BLOK HIPOLOGICZNY:

      – utrzymanie koni, choroby koni, podstawy profilaktyki weterynaryjnej,

      – wady postawy u koni i ich wpływ na użytkowanie konia do hipoterapii,

      – wybór konia do hipoterapii, popularne rasy,

      – przygotowanie i wyposażenie konia do zajęć hipoterapii, sprzęt i pomoce hipoterapeutyczne,

      – podstawy teorii jazdy konnej.

Ilość spotkań: 2.Zajęcia odbywać się będą w październiku i listopadzie 2014 roku – w każdą sobotę i niedzielę od godz. 8:00 – 16:00, ogółem w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 96. godzin zajęć. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300 k/Łańcuta

UWAGA!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 października 2014 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

ZAPISY I INFORMACJE:

Biuro Projektu

Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK“

37-122 Albigowa 300  k/Łańcuta

tel. 669 486 789

e-mail: ukjpromyk@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POBIERZ
REGULAMIN POBIERZ

HARMONOGRAM:

Spotkanie organizacyjne – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

11.10.2014 r. /sobota/ godz. 8:00 – 13:00

Cykl warsztatów w podziale na bloki tematyczne

12.10.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

18.10.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

19.10.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00

25.10.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

26.10.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00

08.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

09.11.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

15.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

16.11.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

22.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

23.11.2014 r. /niedziela/ od godz. 8:00 – 16:00 

29.11.2014 r. /sobota/ od godz. 8:00 – 16:00

Spotkanie podsumowujące

30.11.2014 r. /niedziela/ godz. 8:00 – 13:00

Category: Aktualności