1 sierpnia 2014

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII I DOGOTERAPII

Termin realizacji projektu: od 01 sierpnia do 30 listopada 2014 r.
Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych i dogoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat – z terenu województwa podkarpackiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:

  1. działań hipoterapeutycznych (20 zajęć/osobę):

–  terapeutyczny kontakt z końmi,

–  psychopedagogiczna jazda konna

–  gimnastyka lecznicza na koniu

  1. działań dogoterapeutycznych (14 zajęć/osobę).


Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

Zajęcia odbywać się będą:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy
2.    Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

złożone do dnia 22.08.2014 r. w biurze projektu osobiście lub przesłane e-mailem, pocztą.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się w dniu 23 sierpnia (sobota) o godz. 9:00  w UKJ „PROMYK” 37-122 Albigowa 300
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!