9 września 2019

YOUTH INITIATIVES ACADEMY
to projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z organizacjami z Polski i Ukrainy:

LIDER I ORGANIZATOR PROJEKTU:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii 

PARTNERZY:

Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK

Центр культури та розвитку „Горизонт”

Полтавська філія суспільної служби України

W dniach 10-20.09.2019 r. odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży z Ukrainy i Polski.

W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osoby z Polski i Ukrainy.

Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie. Program zajęć był realizowany w miejscowości Albigowa oraz Handzlówka – gm. Łańcut.

Cele projektu:

– integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej,

– przełamywanie nieśmiałości i nabywania nowych kompetencji,

– uczenie się współpracy i otwartości,

– rozwijanie umiejętności pracy w zespole,

– rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych,

– zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz rozwój empatii i zrozumienia potrzeb tych osób,

– zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu,

– promowanie wśród młodych ludzi postaw ekologicznych, szacunku do natury i zwierząt,

– rozwijanie kreatywności młodzieży, inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania siebie,

– zapoznanie się z tożsamością i historią naszych regionów,

– promocja idei współpracy międzynarodowej, współpracy młodzieżowej oraz edukacji międzykulturowej.