1 kwietnia 2022

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Termin realizacji projektu: 
od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat – z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
– hipoterapii,
– terapeutycznego kontaktu z końmi,
– gimnastyki leczniczej na koniu.

Zajęcia odbywać się będą w czterech województwach:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „HIPOLAND”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
www.hipoland.com.pl

Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
woj. śląskie
www.zbroslawice.info.pl

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: konwszechstronny@gmail.com
lub złożone w biurze projektu osobiście, lub przesłane pocztą.

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem nie będzie brane pod uwagę.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Udział rodzica/opiekuna w spotkaniu organizacyjnym jest OBOWIĄZKOWE.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1-1024x341.png

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

DOFINANSOWANIE
[199 440,00 ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
[235 440,00 ZŁ]