31 lipca 2020

Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK” z/s w Albigowej podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 grudnia 2020 r. umowę nr UEB/000060/09/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego dla Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla UKJ PROMYK.

Wysokość uzyskanego grantu to 6 048 zł w okresie wsparcia mieszczącym się od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Realizacja grantu przyczyni się  do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników oraz pracowników Klubu zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia COVID-19.Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK bardzo dziękuje za udzielone wsparcie.