Projekty
KOŃ - wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja II.

   Projekt współfinansowany ze środków PFRON

______________________________________

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Termin realizacji projektu: od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 18 lat - z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
- hipoterapii,
- terapeutycznego kontaktu z końmi,
- gimnastyki leczniczej na koniu.

 

Zajęcia odbywać się będą:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl


Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „HIPOLAND”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie

www.hipoland.com.pl


Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

 

1.    Formularz zgłoszeniowyPOBIERZ

2.     Regulamin Uczestnictwa w ProjekciePOBIERZ

 

złożone do dnia 15.01.2016 r. w biurze projektu osobiście, przesłane pocztą lub e-mailem: ukjpromyk@gmail.com

Ogłoszenie grupy docelowej projektu będzie podane na stronie internetowej.wstecz