ZŁOTA
ZŁOTA

PROMYCZKOWA ODZNAKA


Informujemy, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie kompletu złotych promyczków. Istnieje możliwość wyboru koni.
Poniżej przedstawiamy program do części praktycznej oraz pytania do części teoretycznej.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: