SREBRNA
SREBRNA

PROMYCZKOWA ODZNAKA


Informujemy, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie kompletu brązowych i srebrnych promyczków oraz brązowej odznaki. Istnieje możliwość wyboru koni.
Poniżej przedstawiamy program do części praktycznej oraz pytania do części teoretycznej.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 

Program wykonuje się kłusem ćwiczebnym z wyjątkiem miejsc, w których program podaje inne rodzaje dosiadu.

C - X Wjazd kłusem roboczym

X  Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon, ruszyć kłusem roboczym

A                       W lewo

EX          Pół wolty w lewo o średnicy 10 m.

H - B                  Kłusem roboczym

BX                Pół wolty w prawo o średnicy 10 m.

M - A                Kłus roboczy

A                        Przejście do stępa

F - B                      Ustępowanie od łydki w stępie przy ścianie

M                        Ruszyć kłusem roboczym

M - F                Kłus roboczy

FXH                        Wydłużenie wykroku w kłusie anglezowanym

H                       Kłusem roboczym, ćwiczebnym 

M                            Przejście do stępa

B - F                    Ustępowanie od łydki w stępie przy ścianie

A                          Ruszyć kłusem roboczym

KXM                      Wydłużenie wykroku w kłusie anglezowanym

C                        Zatrzymanie 5 sekund nieruchomość, ruszyć stępem

H - E Wydłużenie wykroku w stępie

E - K  Skrócenie wykroku w stępie

A                       Zagalopowanie

C           Koło w lewo o średnicy 15 m, serpentyna o 3 łukach ze zwykłą
zmianą nogi w galopie

A                   Przejście do kłusa roboczego

B                Zatrzymanie, zwrot na przodzie, ruszyć stępem

A                Zagalopowanie

C                         Koło w prawo o średnicy 15 m, serpentyna o 3 łukach ze zwykłą
zmianą nogi w galopie

A                       Przejście do stępa

K - E                         Wydłużenie wykroku w stępie

E                Ruszyć kłusem roboczym

B                        Zatrzymanie, cofnąć 3 kroki, ruszyć kłusem roboczym (bez
zatrzymania)

EBE                       Koło w prawo o średnicy 20 m w półsiadzie

E                            Kłus roboczy, ćwiczebny

H                     Zatrzymanie, zwrot na przodzie, ruszyć kłusem roboczym

E - M                         Skrócenie wykroku w kłusie

M                      Kłusem roboczym

C                         Na linię środkową

X Zatrzymanie, ukłon

Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek powodują eliminację z egzaminu.


SKOKI

4 przeszkody wys. 60 cm do pokonania w siodle - najpierw w strzemionach następnie bez strzemion.
Układ przeszkód podany zostanie przed egzaminem.

Oceniany jest prawidłowy dosiad skokowy, prowadzenie konia pomiędzy przeszkodami, styl skoku jeźdźca.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek powodują eliminację z egzaminu.


CZĘŚĆ TEORETYCZNA (PYTANIA):

Wymień rogowe wytwory skóry u konia.

Co to są i gdzie występują u konia włosy czuciowe?

Jaka jest prawidłowa wartość temperatury ciała, tętna i oddechów u konia?

Co to jest ochwat, w wyniku czego powstaje i jakie są jego typowe objawy?

Jakie profile głowy konia się wyróżnia?

Z jakiego powodu pionowe elementy nie powinny być wykorzystywane do wiązania konia (np. pień drzewa, słup)?

Wymień korzyści wynikające ze stosowania anglezowania w kłusie. Kiedy go stosujemy?

Jakie zalety ma stosowanie pełnego siadu?

Co to jest mięśniochwat i co może go wywołać?

Jakie są typowe objawy kolki i w wyniku czego może powstać kolka?

Opisz pomoce do ustępowania od łydki przy ścianie podczas jazdy w lewo.

Linia środkowa na ujeżdżalni przebiega pomiędzy literami...

Od czego zależy zadawanie koniom ilości paszy treściwej?

Dodatki paszowe z jakim składnikiem stosuje się dla koni, które mają problemy z kopytami?

Jaki rodzaj paszy należy ograniczyć koniowi, który nie pracuje?

Czy powinno się działać na konia wyłącznie przy pomocy bata? Dlaczego?

Wymień 5 sportów jeździeckich.

Czy każdy może zajmować się szkoleniem młodych koni?

Jaka jest różnica pomiędzy końmi gorącokrwistymi a zimnokrwistymi?

Wymień 3 rośliny trujące dla koni.

Co to jest dosiad widłowy? Opisz.

Co to jest dosiad fotelowy? Opisz.

Wymień 3 rodzaje użytkowania koni - poza sportem jeździeckim.

Dodatkowo obowiązują wszystkie pytania z odznaki brązowej.DODATKOWE INFORMACJE:

- w części PRAKTYCZNEJ dopuszczalne są 2 błędy. Ocenie podlegają – właściwe wykonanie elementów, poprawne wykonanie figur, dosiad i oddziaływanie jeźdźca.

- w części TEORETYCZNEJ: losowanie i odpowiedź na 8 pytań, dopuszczalne 2 błędy.

 

PONADTO:

Na zakończenie ognisko :-D