Okolica
Okolica

Albigowa
Albigowa
Trasa rowerowa
Trasa rowerowa
Trasa rowerowa - Szlakiem Kraczkowskich kapliczek i krzyży
Trasa rowerowa - Szlakiem Kraczkowskich kapliczek i krzyży
Szlak turystyczny im. Płk. Lisa-Kuli
Szlak turystyczny im. Płk. Lisa-Kuli
Zabytki Szlaku Architektury Drewnianej
Zabytki Szlaku Architektury Drewnianej
Wyciąg narciarski \"STAŚ\" w Handzlówce
Wyciąg narciarski \"STAŚ\" w Handzlówce
Łańcut
Łańcut
Muzeum Wsi Markowa
Muzeum Wsi Markowa
Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna \"Koralowa\"
Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna \"Koralowa\"
Rezerwat przyrody \"Husówka\"
Rezerwat przyrody \"Husówka\"
Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej
Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej
\"Zielona klasa\"
\"Zielona klasa\"
Julin
Julin
Leżajsk
Leżajsk
Jarosław
Jarosław
Albigowa – zabytki:
- Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii;
- Zabudowania plebańskie;
- Budynki użyteczności publicznej: mleczarnia, dawna szkoła gospodarstwa wiejskiego, dawna szkoła ludowa;
- Zabudowania "Dawnego Stada Ogierów Ordynacji" /folwark/: budynek administracyjny (rządcówka), spichlerz, stajnie, budynki pomocnicze, pozostałości ogrodzenia;
- Leśniczówka;
- Zespół Młyński Ordynacji.
 
Trasa rowerowa
Malownicza trasa rowerowa (ok. 30 km) przebiega przez Handzlówkę, Albigową Honie, Cierpisz, Kraczkową i Albigową. Planowane jest rozszerzenie trasy na pozostałe miejscowości gminy. Początek i zakończenie trasy znajduje się w centrum Handzlówki. Parkingi: obok Domu Kultury, kościoła i plebani, obok mleczarni.
 
Trasa rowerowa - Szlakiem Kraczkowskich kapliczek i krzyży
Grunwald - Wzgórze Magdalenka - Cierpisz - Grunwald
Trasa rowerowa liczy 15,5 km. Rozpoczyna i kończy się w Kraczkowej przy pomniku Chwały Grunwaldzkiej. Podzielona jest na 4 odcinki o różnym stopniu trudności. Znajduje się na niej 20 zabytkowych kapliczek, 4 krzyże, zabytkowe 300 letnie dęby, kościółek pod wezwaniem Marii Magdaleny, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kultury i punkty widokowe.
 
Szlak turystyczny im. Płk Lisa-Kuli
Szlak został wyznakowany w kolorze czerwonym, a jego długość wynosi 39 kilometrów.
Odległość między poszczególnymi punktami na szlaku:
Kosina - Markowa – 7 km
Markowa - Husów – 7 km
Husów - Albigowa Honie – 7 km
Albigowa Honie - Cierpisz Górn. - 3 km
Cierpisz Górn. - M. Magdalena - 3 km
M. Magdalena - Słocina Kościół - 9 km
Słocina Kościół - Rzeszów Rynek - 3 km
 
Zabytki Szlaku Architektury Drewnianej – ok. 10 km od Albigowej
Wśród obiektów architektury znajdujących się na terenie Gminy Łańcut na szczególną uwagę zasługują dwa drewniane kościoły, należące do Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego.
- Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie prawdopodobnie wzniesiony w 2 poł. XVII wieku (wg. tradycji jeszcze w XVI w.).
- Kościół filialny p.w. św. Sebastiana w Kosinie powstał w 1737 roku.
 
Wyciąg Narciarski „STAŚ” w Handzlówce – 3 km od Albigowej
Przepięknie położony, kameralny wyciąg narciarski:
- ma niepowtarzalna atmosferę,
- jest przyjazny dla umiejętności każdego narciarza,
- jest zawsze dobrze przygotowany,
- no i jest tuż obok.
 
Łańcut – 6 km od Albigowej
Łańcut jest znaczącą atrakcją turystyczna w skali Europy dzięki obecności jednego z najpiękniejszych w kraju kompleksu parkowo - pałacowego.
Do najważniejszych atrakcji regionu należą:
- Muzeum Zamek - rezydencja magnacka Lubomirskich i Potockich do obejrzenia: cały kompleks wraz z powozownią, storczykarnią, oranżerią, ekspozycją Pułku Strzelców Konnych, wystawa ikon;
- Muzeum Gorzelnictwa - zwiedzanie z degustacją;
- Kryta pływalnia - (jacuzzi, sauna, zjeżdżalni i brodzik dla dzieci);
- Synagoga.
 
Muzeum Wsi Markowa /Skansen w Markowej – 8 km od Albigowej
Markowa to wieś na Rzeszowszczyźnie. Nie byle jaka to wieś, lecz taka, w której mieszkają potomkowie osadników niemieckich (z XIV wieku), którzy jeszcze w dwudziestym wieku budowali chałupy przysłupowe. Takiej konstrukcji nie spotykano w żadnej innej wsi na Rzeszowszczyźnie. Zagroda Muzeum jest otwarta dla zwiedzających od 1 kwietnia do 30 listopada.
 
Ścieżka ekologiczno – dydaktyczna „Koralowa” – 8 km od Albigowej
Teren wsi Cierpisz. Ścieżka nosi nazwę "koralowej" ze względu na liczne okazy bzu koralowego. Trasa ścieżki została podzielona na 10 odcinków. Czas przejścia 2-4 godziny. Tablice prezentują okazy znajdujące się w lesie i treści kierowane zarówno dla uczniów jak również dorosłych. Na przejściu zwraca uwagę występowanie chronionego grzyba sromotnika bezwstydnego oraz kłokoczki południowej i skrzypu olbrzymiego. Przewodnik prowadzi pieszą wędrówkę po lesie (jodły, buki) lub ze 100-letnimi sosnami i 100-letnim okazałym drzewostanem nasiennym modrzewia. Na trasie ścieżki niezwykle pięknie meandruje mały śródleśny strumyk, a oczka wodne zwabiają kumaki i traszki. Na całej trasie możemy obserwować jak leśnicy fachowo prowadzą gospodarkę leśną. Po odpoczynku pod samotnym 150-letnim dębem ze źródełkiem wracamy na świetnie wyposażone pole biwakowe.
 
Rezerwat przyrody „Husówka” – 10 km od Albigowej
Rezerwat położony jest na terenie wsi Lipnik, kilka kilometrów od Kańczugi. Utworzono go, aby chronić liczne naturalne stanowiska kłokoczki południowej.
Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna po rezerwacie „Husówka”
Utworzona w roku 1998 w celu ukazania naturalnego stanowiska kłokoczki południowej, cennego starodrzewu modrzewia oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. Na trasie ścieżki rozlokowano 6 punktów przystankowych z tablicami informacyjnymi zawierającymi opisy otaczających drzewostanów, tworzących je drzew, krzewów i roślin runa a ponadto skrótowe informacje o kilkudziesięciu gatunkach zwierząt, które można tam spotkać. Długość ścieżki wynosi 1 km, orientacyjny czas zwiedzania około 1 godz.
 
Zagroda Gancarska /Skansen w Medyni Głogowskiej – 20 km od Albigowej
W Zagrodzie znajdują się XIX wieczne budynki mieszkalne i tradycyjny piec do wypalania ceramiki. Wnętrza wyposażone są w przedmioty z tamtego okresu. W okresie wakacyjnym organizowane są w Medyni kilkudniowe warsztaty garncarskie, a przez cały rok odbywają się zajęcie dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Pod okiem miejscowych garncarzy można się nauczyć toczenia naczyń na kole, rzeźbienia w glinie oraz wypalania ceramiki w piecu.
Zagroda Garncarska to również idealne miejsce do prowadzenia zajęć ergoterapii (terapii zajęciowej, terapii pracą), która uważana jest za ogniwo pośrednie między zabiegami leczniczymi a normalną aktywnością życiową i zawodową. Zagroda zaprasza również na wyjątkowe niedzielne spotkania, podczas których można nauczyć się tworzyć naczynia na kole i figurki z gliny.
 
„Zielona klasa” – 20 km od Albigowej
przy siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga. Obiekt przyrodniczo - dydaktyczny utworzony w latach 2004 - 2005 we współpracy Nadleśnictwa i Szkoły Podstawowej w Kańczudze. W skład obiektu wchodzą: nasadzenia drzew i krzewów leśnych, ławeczki i tablice edukacyjne, ogródek skalny, oczko wodne, miejsce na ognisko - wszystko połączone ścieżkami spacerowymi.
 
Julin – 28 km od Albigowej
Pałacyk myśliwski, drewniany, w stylu szwajcarskim. Wybudowany w latach 1872-1880 przez Romana Potockiego właściciela dóbr łańcuckich. Położony na obszarze leśnym bardzo cennym pod względem przyrodniczym, stanowiącym pozostałość po pradawnej puszczy sandomierskiej. Występują tu drzewostany bukowe i modrzewiowe. Okazy modrzewi ponad 100 letnie o wysokości 45 m. Do pałacyku prowadzi ponad 100 letnia aleja modrzewiowa.
 
Leżajsk – 35 km od Albigowej
- Bazylika oo. Bernardynów z 1618 roku, kryjąca w swych murach słynący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwanym leżajską Madonną, oraz najcenniejsze w Europie organy kościelne;
- Muzeum ziemi leżajskiej;
- Cmentarz żydowski w Leżajsku.
 
Jarosław - podziemna trasa turystyczna – 49 km od Albigowej
Podziemna Trasa Turystyczna to piwnice i składy kupieckie pochodzące z XV-XVII w. Długość trasy wynosi 180m, zaś różnica poziomów to 8m. Podziemna Trasa Turystyczna znajduje się we wschodniej części jarosławskiego rynku. Składa się ona z kilku podziemnych komór i korytarzy obudowanych cegłą. Jarosław leży na dawnym szlaku handlowym oraz słynie z jarmarków na, które to przyjeżdżali kupcy z Europy i Azji. Jarosławskie podziemia służyły do składowania towarów w rozległych, chłodnych wielopoziomowych piwnicach.


wstecz