Członkostwo
Członkostwo

Każda osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu proszona jest o wypełnienie deklaracji członkowskiej /OSOBY NIEPEŁNOLETNIE OSOBY PEŁNOLETNIE/ oraz do opłacania składek członkowskich.

Prawa i obowiązki członków Klubu określa Statut Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego PROMYK.


Zgodnie ze Statutem Klubu, a także uchwałą Walnego Zebrania Członków - ustalono składkę członkowską w wysokości
20 zł rocznie
.

Składki prosimy wpłacać gotówką w kasie Klubu lub na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
98 1750 0012 0000 0000 2330 8312


Środki uzyskane ze składek są przeznaczane na realizację celów statutowych Klubu, dofinansowanie szkoleń, zawodów oraz wyjazdów na zawody.

wstecz